Транспортна схема

Община Габрово стартира публично представяне на Проект за актуализация на транспортната схема в общината. Проектът има две основни цели - постигане на реално и непрекъсваемо изпълнение на линиите и намаляване на загубите в транспорта, и осигуряване на възможност за бъдещо развитие.

Въпроси и предложения може да отправяте на настоящата страница.

Допълнително, в дните понеделник и сряда, от 16 до 18 часа, е разкрита Приемна за граждани /В Приемната в сградата на Община Габрово - на партера под кулата/.

В Приемната експерти от Община Габрово ще дават информация и ще запознават желаещите с предложеното в проекта за транспортна схема.