Транспортна схема

Община Габрово стартира публично представяне на Проект за актуализация на транспортната схема в общината. Проектът има две основни цели - постигане на реално и непрекъсваемо изпълнение на линиите и намаляване на загубите в транспорта, и осигуряване на възможност за бъдещо развитие.

Въпроси и предложения може да отправяте на настоящата страница.Уважаеми съграждани,

Уведомяваме ви, че приемните за граждани, които се провеждаха в дните понеделник и сряда са временно преустановени. Последното се налага, за да се актуализира проекта за транспортна схема, в резултат на постъпилите до момента мнения, предложения и коментари. След изготвянето му, актуализирания вариант на проекта ще бъде публикуван отново тук за обсъждане.

Община Габрово