ДОКУМЕНТИ

1. Защита лични данни

2. Етичен кодекс

3. СФУК

– Доклад 2019

– Цели и план за работата за постигане на целите на отдел

– Оценка на риска.